MENU
Aula_close Layer 1

Psykolog

Psykolog

Skolen har tilknyttet en psykolog fra Odense Kommunes Center for Inklusion. Psykologens opgave er at afklare elevers skoleplacering, dvs. om eleven får det rette skoletilbud på specialskolen, eller om et andet skoletilbud skal iværksættes.

Derudover hjælper psykologen med at rådgive lærere og pædagoger vedrørende f.eks. særlige metoder i forhold til enkelte elever, herunder afdækker psykologen elevers funktioner, hvor en lærer eller pædagog er i tvivl og anmoder om dette, for at finde frem til de rette undervisningsmetoder.

Forældre kan også anmode om, at psykologen undersøger deres barn.