MENU
Aula_close Layer 1

Elevers brug af mobiltelefoner

Nørrebjergskolens princip for elevers brug af mobiltelefoner og Ipads

 

Nørrebjergskolen er som udgangspunkt mobilfri i skoletiden.

Eleverne må gerne medbringe egen mobiltelefon/IPads på skolen.

Mobiltelefonen/IPaden afleveres ved skoledagens start og opbevares i aflåst skab i klassen og udleveres ved skoledagens afslutning.

Efter aftale med skolen kan elevernes private mobiltelefoner/IPads anvendes i undervisningen og som særligt hjælpemiddel. 

Skolens IPads anvendes til undervisnings- og pauseaktiviteter. Skolen sikrer, at der ikke opbevares billeder på skolens mobiltelefoner/IPads.