MENU
Aula_close Layer 1

Principper

Skole- hjem samarbejde Nørrebjergskolen


Formål og principper

Det er Nørrebjergskolens formål, i samarbejde med forældrene, at støtte den enkelte elevs læring og udvikling frem mod størst mulig grad af selvstændighed, trivsel og kommunikation som grundlag for at mestre sit eget liv og forberede eleven til aktivitet i hverdagen og deltagelse i samfundet.


Formålet med skole-hjemsamarbejdet er at opbygge et tillidsfuldt forhold forældre og skole imellem, så begge parter kender og respekterer hinandens vilkår og finder det naturligt at løse problemer i fællesskab. Forholdet mellem forældre og skole er gensidigt forpligtende.
Skolen bestræber sig på at være et rart sted for forældrene at komme, så kontakten bliver så tryg og naturlig, at eventuelle problemer og konflikter kan tages op i tide, inden de vokser sig store.


Skolen ønsker at give bedst mulige betingelser for forældre arrangementer, til gavn for både forældre og skolens personale, f.eks. debataftener, samtalegrupper, foredrag, hyggearrangementer.
I skolens dagligdag er vores mål at skabe helhed og sammenhæng i elevens hverdag. Derfor er klassens team i tæt samarbejde med forældrene om, hvad der foregår i skolen.


Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv. Det er således betydningsfuldt, at lærere og pædagoger er i dialog med forældrene omkring elevens udvikling og trivsel. For elever der bor på institution eller er i aflastning, er det en fordel at ansatte på institutionen kan kommunikere med skolen i forhold til det enkelte barn.


Dialog mellem hjem og skole
Kommunikation mellem forældre og skole foregår i AULA. Beskeder i AULA fra forældre modtages inden kl. 8.00. Skolen bestræber sig på at besvare beskeder ved skoledagens afslutning. Forældre er velkomne til at henvende sig til skolen og få lagt en besked til barnets kontaktperson, som så vil ringe tilbage, når der er mulighed for det. Det er vigtigt for elevens læring og trivsel at beskeder i kontaktbogen er modtaget kl. 8.00. Således har skolens personale mulighed for at læse beskeder inden skoledagen starter kl. 8.30.
Forældre giver skolen besked i tilfælde af at et barn syg og ikke kommer i skole. Dette skives i kontaktbogen senest klokken 8.00.
I forbindelse med feriepasning er organiseringen anderledes. Barnets kendte voksne kan afvikle ferie mm. Der er derfor en bredere kreds af medarbejdere, der kan have behov for at kunne læse og skrive AULA i forbindelse med feriepasning.
Der er mulighed for at forældrene kan give tilladelse til 3. voksen adgang til AULA. Dette gælder desværre ikke for institutioner. Vi afventer en løsning på institutioners adgang.


Skole/hjemsamtaler, forældremøder og kontaktforældre
Der tilbydes to skole- hjem samtaler i løbet af skoleåret. Samtalerne tager udgangspunkt i elevplanen. Fokus skal være på elevens læring, udvikling og trivsel. I forbindelse med overgange, skolestart og særlige situationer kan der være behov for flere samtaler.
Der afholdes to forældremøder. Indholdet på det første møde i efteråret vil være koncentreret om undervisningen og øvrige aktiviteter for hele klassen, men derudover er indholdet afhængigt af, hvilken afdeling og årgang eleven er tilknyttet. Årets andet møde i foråret afvikles som en social aktivitet for forældre og elever i klassen.


Vi opfordrer til, at hver klasse vælger nogle kontaktforældre, som bl.a. kan være aktive med at arrangere sociale arrangementer i klassen/klyngen. Dette drøftes på mødet i efteråret, hvor der også laves aftaler for hvordan forældremødet i foråret afvikles.
Det er forældremyndighedsindehaver der juridisk er samarbejdspartner, i tilfælde hvor eleven bor på institution er det forældrene, der afgør om personalet på institution deltager i møder og skole- hjem samtaler.


Forventninger
Nørrebjergskolen har en helt unik og sårbar elevgruppe. Skolens elever har specifikke behov - eksempelvis undervisningsmæssigt, pædagogisk, sundhedsfagligt og omsorgsmæssigt.


Forældre kan have forskellige forventninger til hvilke opgaver skolen bør løse. Opstår der behov for at justere forventninger mellem skolen og hjemmet, er det vigtigt at skole og forældre hurtigt italesætter disse forventninger, og at ledelsen indgår i dialogen om at prioritere og finde løsninger.


Skolebestyrelsen
Januar 2020


Formål
Det er Nørrebjergskolens formål, i samarbejde med forældrene, at støtte den enkelte elevs læring og udvikling frem mod størst mulig grad af selvstændighed, trivsel og kommunikation som grundlag for at mestre sit eget liv og forberede eleven til aktivitet i hverdagen og deltagelse i samfundet.


Elevens læring og udvikling understøttes gennem undervisning med udgangspunkt i individuelle lærings- og udviklingsmål.
Mission
Nørrebjergskolen tilbyder et tværfagligt specialpædagogisk helhedstilbud til elever med særlige behov – dvs. specialundervisning og understøttende undervisning.
Grundlaget er folkeskoleloven, suppleret med et særligt tilrettelagt indhold, der tager udgangspunkt i elevens særlige behov.
Vision
Nørrebjergskolen stræber mod at være den bedste skole for elever med særlige behov.
Nørrebjergskolens kerneopgave
Gennem undervisnings- og læringsmæssige tiltag at udvikle og understøtte den enkelte elev til at nå det højest mulige funktionsniveau.
Nørrebjergskolens værdigrundlag


På Nørrebjergskolen mødes den enkelte med nysgerrighed, forståelse, omsorg, tryghed og tro på, at alle kan lære og udvikle sig ud fra individuelle ressourcer og potentialer. Den enkelte skal føle sig mødt, set og hørt som et unikt menneske i Nørrebjergskolens fællesskab.