MENU
Aula_close Layer 1

Bygninger og lokaler

Bygninger og lokaler

Nørrebjergskolen blev bygget af Fyns Amt og taget i brug 1.8.2001.

Byggeriet blev forestået af arkitektfirmaet KHRAS i et samspil med personale, som havde erfaringer inden for pædagogisk arbejde med elevgruppen.

Skolen byggedes således med udgangspunkt i elevgruppen og deres behov og muligheder, og derfor er den grundlæggende tanke bag byggeriet, at skolen skal være handicapvenlig, og der fokuseres på, at sanserne kan bruges differentieret rundt på skolen.

 

Bygningen er i ét plan med brede gangarealer, handicaptoiletter etc. Bygningsmaterialerne er meget varierede, og der er benyttet utraditionelle former og et meget målrettet farvevalg. Der er meget lysindfald, og man har forsøgt at tilgodese, at så mange handicaps som muligt kan tilgodeses i bygninger og på arealerne udenom. Nørrebjergskolen er på ca. 6000 m², fordelt i ca. 120 lokaler.

 

Lokalerne er indrettet efter et princip om, at undervisning og alle aktiviteter skal kunne foregå i mindre grupper. Derfor har alle klasser en foldedør, som kan dele hovedrummet op i to mindre enheder. Der er desuden to grupperum, hvor mindre grupper kan arbejde. Alle klasser indeholder gode muligheder for arbejde i mindre grupper og mulighed for at opbygge individuelle arbejdspladser.

En af skolens fire klynger, der hver består af 4 klasserum, er opført med et rumdækkende loftskinnesystem, så løft af fysisk handicappede elever kan ske uden større belastninger for børn og voksne.

 

I alle klynger er der et centralt rum, hvor elever fra de enkelte klasser kan mødes til fælles arrangementer, eller undervisning/aktiviteter kan foregå i dette område.

Skolegården og de grønne områder i tilknytning hertil er ligeledes anlagt og etableret specifikt mhp. børnegruppen.

 

Legeredskaberne, deres placering og udformning er målrettet børnegruppen. Og planter og buske i området er anlagt, så de skal kunne duftes og sanses.

Efter 2001 har vi tilføjet mange faciliteter både bygningsmæssigt udenfor og indenfor samt på legepladsen. Alle disse ting er sket i takt med nye behov i elevgruppen, samt ønsker om at skabe yderligere spændende og målrettede læringsrum for skolens elevgruppe.