MENU
Aula_close Layer 1

Forsikring

Forsikring

Tandskader - skal altid meldes til den kommunale tandpleje.
Brilleudgifter – privat udgift/forsikring
Helbredsudgifter – offentlig sygesikring
Skolerejse/koloni i udlandet – forældre tegner rejseforsikring

Vi vil stærkt anbefale, at forældre tegner en ulykkesforsikring, der dækker alle døgnets timer, og som giver en god økonomisk dækning. Forsikringen dækker typisk følgende skader :
Personskade - hvis elever gør skade på hinanden er det et mellemværende parterne imellem og / eller deres forsikringsselskaber.
Tingskade - eleven er ansvarlig for skade på f.eks. skolens inventar eller andre elevers ejendele.
Tyveri - af elevers ejendele som tøj, cykler, mobiltelefon m.v.

Mere udførlige oplysninger kan fås hos Forsikringsoplysningen www.forsikringsoplysningen.dk