MENU
Aula_close Layer 1

Skolens målsætning

Nørrebjergskolens

Formål

Det er Nørrebjergskolens formål, i samarbejde med forældrene, at støtte den enkelte elevs læring og udvikling frem mod størst mulig grad af selvstændighed, trivsel og kommunikation som grundlag for at mestre sit eget liv og forberede eleven til aktivitet i hverdagen og deltagelse i samfundet.

 

Elevens læring og udvikling understøttes gennem undervisning med udgangspunkt i individuelle lærings- og udviklingsmål.

 

Mission

Nørrebjergskolen tilbyder et tværfagligt specialpædagogisk helhedstilbud til elever med særlige behov – dvs. specialundervisning og understøttende undervisning.

Grundlaget er folkeskoleloven, suppleret med et særligt tilrettelagt indhold, der tager udgangspunkt i elevens særlige behov.

 

Vision

Nørrebjergskolen stræber mod at være den bedste skole for elever med særlige behov.

 

Nørrebjergskolens kerneopgave

Gennem undervisnings- og læringsmæssige tiltag at udvikle og understøtte den enkelte elev til at nå det højest mulige funktionsniveau.

 

Nørrebjergskolens værdigrundlag

På Nørrebjergskolen mødes den enkelte med nysgerrighed, forståelse, omsorg, tryghed og tro på, at alle kan lære og udvikle sig ud fra individuelle ressourcer og potentialer. Den enkelte skal føle sig mødt, set og hørt som et unikt menneske i Nørrebjergskolens fællesskab.

 

Derudover arbejder vi med begreberne i Odense Kommunes dannelsesstrategi 2017-2021

Vedholdenhed

Mod

Nysgerrighed

Medmenneskelighed

 

Læs mere på https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/dannelsesstrategi.

 

Udviklingsmål 2019 - 2020

  1. Som professionelt læringsfællesskab fokuserer Nørrebjergskolen på at udvikle kompetencer i forhold til at opstille individuelle mål for eleven, gennemføre målrettet undervisning og understøttende undervisning samt evaluere elevens læringsudbytte. Gennem arbejdet med elevplanen samstemmes elevens individuelle udviklings- og læringsmål mellem forældre og skole.

     

  2. På Nørrebjergskolen kompetenceudvikler medarbejderne sig i forhold til at benytte erfaring, viden og systematisk evaluering, så elevens faglige og udviklingsmæssige udgangspunkt danner grundlag for undervisningen.

     

  3. Som professionelt læringsfællesskab fokuserer Nørrebjergskolen på at udvikle kompetencer i forhold til at øge elevens trivsel og minimere konflikter til det lavest mulige niveau – derfor arbejder skolen kontinuerligt med lavaffektive metoder som forudsætning for tilrettelæggelse af undervisningen (Læringsmiljøet).