MENU
Aula_close Layer 1

Medicinhåndering på skolen

Februar 2014

Håndtering af medicingivning for elever på Nørrebjergskolen 

Al medicin opbevares utilgængeligt for børn i et aflåst skab. Enkelte typer af akut medicin har barnet på sig efter lægens anvisning.

2. Der må kun gives medicin ordineret af lægen (det gælder også håndkøbsmedicin).

3. Medicin skal være i original pakning. Det sikres, at udløbsdatoen ikke er overskredet.

4. Der skal være påført barnets navn, medicinens art og foreskrevet dosis.

5. Det skal være anvist hvornår, hvor meget, og hvordan medicinen skal tages.

6. Når der er givet medicin, skal det registreres på et skema, hvornår og hver meget der er givet, samt hvem der har givet det.

7. Forældet eller overskydende medicin returneres til forældrene eller afleveres på apoteket. Her knyttes Nørrebjergskolens kommetarer til håndtering af medicingivning:

Ad. 1 Der er tydeligt markerede medicinskabe i alle klasser. Vedr elever med svær epilepsi, der medbringer krampemedicin under taxakørsel gælder følgende regler: Ved svære anfald og i særlige tilfælde, som chaufføren kender til via notater om eleven på stamkortet, skal chaufføren straks ringe 112 med mulighed for at følge instruktion af paramediciner/mediciner såfremt der skal gives den krampebrydende medicin som eleven medbringer i sin taske under transporten.

Ad. 2 Hvis en elev f.eks. indimellem har behov for håndkøbsmedicin i skolen skal dette ordineres af en læge. Medicinen bliver derved til ordineret medicin, som ansatte må give efter de anvisninger, der er givet. Medicinen opbevares i medicinskabet.

Ad. 3 – 4 – 5 Medicin vil blive tjekket mht. udløbsdato. Her samarbejder forældre og ansatte for at sikre, at datoudløbet medicin erstattes. Disse oplysninger skal sikre, at der gives korrekt medicin, dosis og til den rette elev. Forældre kan også vælge at levere medicin i doseringsæsker. Her skal æskerne være påført navn og cpr, samt hvornår medicinen skal gives.

Ad. 5 Sikrer, at der ikke sker fejl pga. manglende viden om disse forhold.

Ad. 6 I alle skabe er placeret skemaer til disse notater.

Ad. 7 Ansatte sender denne medicin retur til forældrene. Vi ønsker at regelsættet efterkommes hurtigst muligt. Vi vil bede jer være behjælpelige med at få medicin til jeres barn bragt ajour efter de beskrevne regler så hurtigt som muligt